Değerlendirme

Ekmek, adalet ve barış için; Genel grev! Genel direniş!

Evet zamanıdır. Genel grevin, genel direnişin şimdi tam da zamanıdır. Saray Rejimi, Suriye sınırını geçip, işgal politikalarına yeni sahalar eklemek istiyor. Saray Rejimi, içeride ve dışarıda katliam...